طراح

طراح چت

طراحی چت روم

گروه طراحی چت روم

ناحیه کاربری

معرفی سرور ها و ناحیه کار بری ها برای هر سرور

ناحیه کاربری ها و سرور ها جهت سفارش خود تیکت ارسال کنید تو هر کدوم از ناحیه کاربری ها

سرور1

سر ور شماره یک برای روم های انلاین 25 تا30

جهت سفارش از سرور 1 از لینک زیر استفاده کنید ناحیه کاربری شماره1

سرور2

سرور شماره دوم برای روم های بالای 30 تا 70

جهت سفارش از سرور 2 از لینک زیر استفاده کنید ناحیه کاربری شماره 2

سرور3

سرور شماره 3 برای انلاین های بالای 70 تا 300

جهت سفارش از سرور 3 از لینک زیر استفاده کنید ناحیه کاربری شماره3

سرور4

سرور شماره4 ایران و هاست ایران و هاست خارجی

سرور شماره4 سرور برای هاست ایران دامنه غیر قابل فلتری و هاست المان برای سایت های مختلف ناحیه کاربری شماره4